DORDRECHT - Deze maand opende Valienta haar kantoor aan de Rozenhof in Dordrecht. Valienta is inzetbaar als extern vertrouwenspersoon in Zuid-Holland-Zuid. Ze biedt een eerste opvang aan medewerkers bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties. Zij staat werkgevers bij met gedegen advies en hulp.

Wij ontmoeten Mira Doornhein en Christie van As in hun charmante kantoor en gesprekslocatie in de statige Villa Rozenhof, aan de rand van het centrum van Dordrecht.

'Je hoort er steeds meer over in de media. Veel werknemers hebben te maken met grensoverschrijdend gedrag'. Aan het woord zijn Mira en Christie, oprichters van Valienta: 'Er is echt behoefte aan een serieuze aanpak. We zien dit ook terug in cijfers van het TNO, zo heeft bijvoorbeeld in 2021 ca. 20% van de werknemers te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag'.

Als werkgever streef je naar een goede verstandhouding tussen alle medewerkers binnen je bedrijf. Een goede verstandhouding op de werkvloer zorgt voor een fijn en veilig werkklimaat. Pestgedrag, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie vinden vaak ongezien plaats. Voor ondernemers geldt dat zij vanuit de Arbowet verplicht zijn een veilig werkklimaat te realiseren. Het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon is een goede stap om de veiligheid en het werkplezier te vergroten. Escalatie en negatieve publiciteit kan worden voorkomen en verzuim en verloop zal afnemen. Valienta werkt dan ook kosten- en tijdbesparend.

Christie en Mira vertellen enthousiast: 'Wij zijn gecertificeerd vertrouwenspersoon. Het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon is een belangrijk instrument om de veiligheid en het werkgeluk van werknemers te vergroten. Bovendien geven werkgevers met het beschikbaar stellen van een vertrouwenspersoon invulling aan (komende) wettelijke verplichtingen'. Valienta werkt in plaats van of naast de interne vertrouwenspersoon en is een vast gezicht voor de medewerkers en altijd bereikbaar.