DORDRECHT - De provincie Zuid-Holland blijft adviseren om niet te zwemmen in recreatieplas Merwelanden in Dordrecht. Zwemmen in deze plas kan, in combinatie met de inname van PFAS uit andere bronnen, ervoor zorgen dat mensen te veel PFAS binnenkrijgen. En dat kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Dit blijkt uit nader onderzoek door het RIVM in opdracht van de provincie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


Het negatieve zwemadvies geldt in ieder geval tot 1 oktober. Waterschap Hollandse Delta is al eerder gestart met aanvullende metingen. Op basis van deze metingen moet blijken of zwemmen in recreatieplas Merwelanden in de toekomst weer verantwoord kan.

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen: “Op 14 juli hebben we een negatief zwemadvies afgegeven voor Merwelanden vanwege de eerste bevindingen van het RIVM. We zijn liever te streng, want de gezondheid van onze inwoners staat voorop. Uit de rapportage van het RIVM blijkt nu dat we dit negatieve zwemadvies moeten verlengen. Met mooi weer in het vooruitzicht is dit een teleurstellende boodschap voor mensen die graag in Merwelanden zwemmen. We kunnen nog niet zeggen wanneer het weer verantwoord is om hier te zwemmen. We blijven de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten houden. En de provincie blijft ervoor zorgen dat partijen met elkaar in gesprek blijven om waar mogelijk de situatie te verbeteren.”

Ook wethouder Tanja de Jonge van de gemeente Dordrecht onderschrijft de verlenging van het negatieve zwemadvies: "De gezondheid van onze inwoners moeten we heel serieus nemen. Ik vind het erg jammer dat onze zwemplas nu niet te gebruiken is, maar het is voor nu het beste advies".

Het onderzoek van het RIVM
Het RIVM berekende hoeveel PFAS mensen binnen kunnen krijgen bij het zwemmen in Merwelanden. Voor kinderen kan de blootstelling oplopen tot bijna de helft van de toelaatbare dagelijkse inname (TDI) voor PFAS, gebaseerd op 25 zwemdagen per jaar. Voor volwassen zwemmers ligt dit met 25 zwemdagen onder de 10% van de TDI. Maar zwemmen volwassenen elke dag, dan kan de blootstelling aan PFAS oplopen tot een kleine 40% van de TDI.

Als mensen lange tijd meer PFAS binnenkrijgen dan deze gezondheidskundige grenswaarde, zijn schadelijke effecten op de gezondheid mogelijk. Omdat mensen ook via bijvoorbeeld voedsel en drinkwater al PFAS binnenkrijgen, maakt regelmatig zwemmen in recreatieplas Merwelanden de totale inname van PFAS te hoog.

Wat betekent dit voor andere zwemlocaties?
In een rapport van 14 juli heeft het RIVM dertien zwem- en recreatielocaties in de waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland beoordeeld. Daarin concludeerde het RIVM dat zwemmen verantwoord is op 12 van de 13 beoordeelde locaties, waaronder het Lammetjeswiel in Alblasserdam. Alleen voor recreatieplas Merwelanden was nader onderzoek nodig.

Op de website www.zwemwater.nl vind je actuele informatie over deze zwemwaterlocaties (natuurwater), de waterkwaliteit en omstandigheden waarop je moet letten. Het is aan te raden om alleen te zwemmen in officieel aangewezen zwemwaterlocaties.

Hoe kun je blootstelling aan PFAS tijdens zwemmen verminderen?
Bij zwemmen draagt vooral het inslikken van water bij aan de blootstelling. Blootstelling aan PFAS tijdens zwemmen kan dus sterk worden beperkt door water inslikken zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoe ziet het vervolg eruit?
Waterschap Hollandse Delta en Waterschap Rivierenland monitoren de PFAS-waarden in alle aangewezen zwemwaterlocaties rondom het bedrijf Chemours. Op basis van deze metingen beoordelen het RIVM en de provincie voor het zwemseizoen 2024 en verder of het verantwoord is om te zwemmen in de recreatieplas Merwelanden en andere zwemlocaties in de buurt. De provincie blijft ervoor zorgen dat partijen met elkaar in gesprek blijven om waar mogelijk de situatie te verbeteren.