DORDRECHT - Een sportpark zonder hek eromheen, volledig toegankelijk voor alle sporters en omwonenden. Op 10 mei opende de gemeente Dordrecht het Open sportpark Reeweg. De provincie droeg €50.000 subsidie bij voor de aanleg van looproutes in het park. Eenzelfde subsidiebedrag ontving ook het Open sportpark Schenkeldijk Sterrenburg. Beide sportparken zijn onderdeel van de bijna 4 vierkante kilometer groenblauwe Dordwijkzone die in zijn geheel beter sportief en recreatief toegankelijk wordt gemaakt.


Bewegen om de hoek
De omwonenden hebben meegedacht over de invulling van het park, waaronder de aanleg van de nieuwe looproutes. Via deze looproutes kun je nu met een brug over het Molendiep naar de Vogelbuurt. Vanuit deze wijk wandelen de bewoners zo naar het Reewegpark. Daarnaast lopen er halfverharde struinpaden kriskras door het park voor een ontspannen ommetje door het groen. De looppaden in het Open Sportpark Reeweg dragen naar verwachting sterk bij aan beweging en daarmee aan gezondheid en welzijn van omwonenden en overige bezoekers van dit park. Gedeputeerde Anne Koning, sport en recreatie: “De afgelopen collegeperiode heeft de provincie ingezet op bevordering van buiten sportief en recreatief bewegen, niet alleen in de recreatiegebieden, maar ook in de stad en om de hoek. Om meer zicht te krijgen op de beweeg- en gezondheidswinst die de looproutes opleveren, laat de provincie daar door de Radboud Universiteit onderzoek naar doen binnen het Innovatieprograma Active Living.”

Natuurlijk gezond voor mens en dier
Het Reewegpark is een plek om te ontmoeten, te bewegen en te sporten. En het is onderdeel van de zogenaamde ecologische gordel in Dordrecht én onderdeel van de vergroening van de Vogelbuurt. Vogels, bijen, vlinders en andere dieren vinden er voedsel en leefruimte. Ook zorgt het groen voor schonere lucht, vermindert het hittestress en voorkomt het wateroverlast.