DORDRECHT - IKC Het Kristal opent na de zomervakantie een kinderdagverblijf in het schoolgebouw. Dit biedt kinderen van 0 tot en met 12 jaar de kans te spelen, leren en zich te ontwikkelen op één plek. Het Kristal is nu gehuisvest aan de Eulerlaan, en verhuist over 2 jaar naar nieuwbouw aan de Heimerstein.


IKC Het Kristal biedt gezonde opvang en onderwijs onder één dak. Het Kristal bood al peuteropvang voor halve dagen. Per oktober kinderen van 0 tot en met 4 jaar de hele dag terecht. “Zo kunnen we kinderen vanaf 0 jaar een doorgaande leerlijn bieden. Kinderen kunnen zich in een vertrouwde omgeving ontwikkelen van baby tot puber”, vertelt Inge Ros, directeur van IKC Het Kristal. “We werken met het programma Uk & Puk, wat ook heel geschikt is voor baby’s en dreumesen.

Op de opvang staat vrolijk spelen, ontdekken en bewegen centraal. Dat is wat de allerkleinsten het liefste doen. De pedagogisch medewerkers dagen de kinderen uit om zich te ontwikkelen en nieuwe ontdekkingen te doen.”Inge vervolgt: “De medewerkers van de kinderopvang en de basisschool vormen een hecht team en hebben intensief contact. Ze werken met hetzelfde observatiesysteem en profiteren van elkaars deskundigheid. De peuters spelen regelmatig samen met de kleuters. Dat maakt ook dat de overstap van de peutergroep naar groep 1 op IKC Het Kristal heel soepel verloopt. Straks gaan de dreumesen op dezelfde manier samen spelen met de peuters.”

Huiselijke sfeer

Het starten met opvang voor de allerkleinsten is een volgende stap op weg naar het nieuwe IKC. “We zijn nu tijdelijk gehuisvest in een mooi ruim pand aan de Eulerlaan. Over een kleine twee jaar verhuizen we terug naar onze locatie aan de Heimerstein, waar dan een prachtig nieuw gebouw voor ons is neergezet. Op beide plekken ontvangen we kinderen in een warme, huiselijke sfeer. Momenteel treffen we alle voorbereidingen voor de komst van de baby’s en dreumesen in oktober. Het meubilair wordt zorgvuldig uitgezocht voor de fijne, lichte ruimte.”

Relatie

IKC Het Kristal is onderdeel van Stichting H3O, de grootste christelijke opvang- en onderwijsorganisatie van Dordrecht. “Pedagogisch medewerkers én leerkrachten zijn bij ons in dienst. We werken met vaste medewerkers, er is weinig wisseling in het personeel en dat is prettig voor kinderen en ouders. Onze medewerkers hechten veel waarde aan een goede relatie met de ouders, zowel vanuit de kinderopvang als vanuit de basisschool. Voor ouders is het ook prettig dat er één aanspreekpunt is voor opvang en onderwijs van 0 tot en met 12 jaar.”