DORDRECHT - Nadat de Herenwegschool vorige week als één van de 250 scholen in de wereld het predicaat ‘Climate School of Excellence’ heeft ontvangen tijdens the Glasgow Climate Change Conferentie (COP26), was er woensdag 10 november nog een succes voor de school.

In het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht mocht de school zich, samen met twee andere basisscholen, presenteren in de finale voor de onderwijsprijs van Zuid-Holland. Twee leerlingen van groep 8 (Teun en Saar), Vincent van Mourik (leerkracht en ICT-er) en directeur-bestuurder Bob van den Steenhoven gaven samen een sterke presentatie over het burgerschapsonderwijs op de school.


Jury rapport
Het project, waarbij de leerlingen van de groepen 7 met behulp van Minecraft de gemeente hebben geholpen met de besluitvorming rondom de revitalisering en herinrichting van de Wassenaarse Slag, kon rekenen op lovende woorden van de jury. Het doel was niet alleen de Wassenaarse Slag te verbeteren, maar vooral het kind burgerschap centraal te stellen en duurzaam te verankeren in de lokale democratie. De jury was zeer te spreken over de originele vorm waarop de leerlingen betrokken zijn bij de besluitvormingsprocessen aan de Wassenaarse Slag. In het jury rapport werd met name benadrukt dat de school technologie democratiseert ten behoeve van inspraak van de kinderen in de maatschappij. Naast het feit dat de kinderen gastlessen ontvingen van de gemeente over democratie en gesprekken voerden met lokale ondernemers, Rijkswaterstaat , Staatsbosbeheer, etc., werd in het jury rapport met name benadrukt dat de school technologie democratiseert Minecraft inzetten als digitaal middel om kindinclusie en kansgelijkheid te vergroten. Dit werd gezien als “een grote stap verder in de goede richting.” Techniek als middel en geen doel op zich.

Originaliteit

Leerlingen die bij een ruimtelijk project werden betrokken in de eigen gemeente en zelf de inrichting in Minecraft laten presenteren, kreeg veel lof. Tijdens het hele project leerden de kinderen veel over burgerschap en openbaar bestuursvragen zoals: Hoe komen beslissingen tot stand? Wie is er verantwoordelijk voor wat? Hoe ga je om met verschillende standpunten? Daarbij nemen de leerlingen niet alleen louter kennis tot zich, ze krijgen daadwerkelijk een rol in de politieke besluitvorming. Het voorstel van de leerlingen is via de gebruikelijke procedures met een mooie presentatie in Minecraft, bij de gemeenteraad beland, en krijgt ook een vervolg.

De jury vond het geweldig dat dit tijdens Corona, en gedeeltelijk in lockdown, tot stand is gekomen. Het voorstel van de leerlingen is Het vervlechten van onderwijs met het ‘echte leven’ had niet beter gekund en verdient dan ook deze prijs.

De school zal in het voorjaar ook meedingen naar de landelijke finale!