DORDRECHT - Het Eiland van Dordrecht is met dijken goed beschermd tegen hoogwater. Een overstroming komt niet vaak voor. Maar áls het gebeurt, zijn de gevolgen enorm. Weet jij wat jou in dat geval te doen staat? We nodigen je graag uit voor één van de 7 bewonersbijeenkomsten over waterveiligheid. Wij maken Dordt... samenredzaam!

De gemeente Dordrecht heeft als doel om een 'samenredzaam' eiland te zijn. Ook in het geval van hoogwater. Dit betekent dat we overstromingen zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Dat doen we met onze dijken. Maar het betekent ook: weten wat we moeten doen als het in extreme situaties tóch mis gaat. Hoe zorgen we dat inwoners niet alleen zelfredzaam, maar ook 'sámenredzaam' zijn? Dus ook omkijken naar die buur die minder mobiel is. Wat heeft iedereen - inwoners, gemeente en hulpdiensten - nodig om zelfredzaam en samenredzaam te zijn bij een overstroming? Daarover willen we met jou in gesprek!

Samenredzaam

We organiseren de bijeenkomsten samen met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Waterschap Hollandse Delta. We gaan met elkaar in gesprek over de huidige situatie in Dordrecht. Wat zijn de gevolgen bij een mogelijke overstroming? Wat kun je zelf doen? Hoe zorg je dat je goed bent voorbereid? Kun je thuis schuilen of moet je naar een opvanglocatie? En wat kun je van de gemeente verwachten?

Bewonersbijeenkomsten
Omdat het belangrijk is dat zoveel mogelijk Dordtenaren weten hoe ze moeten handelen, organiseren we maar liefst 7 bewonersbijeenkomsten. Ze vinden plaats op de volgende data en locaties:
  • Maandag 3 februari, van 19.00 tot 22.00 uur in Wielwijk, bij Het Waterwiel, Admiraalsplein 700
  • Dinsdag 4 februari, van 19.00 tot 22.00 uur in Sterrenburg, bij Het Sterrenwiel, Dalmeijerplein 80
  • Maandag 10 februari, van 19.00 tot 22.00 uur in het Centrum, bij het SpuiLAB210, Spuiboulevard 210
  • Dinsdag 11 februari, van 19.00 tot 22.00 uur in Dubbeldam, bij De Gravin-Dubbeldam, Vijverlaan 1004
  • Donderdag 13 februari, van 19.00 tot 22.00 uur op de Staart, bij Het Staartlicht, Maasstraat 23
  • Dinsdag 18 februari, van 19.00 tot 22.00 uur in Stadspolders, bij Het Polderwiel, Dudok-erf 58
  • Donderdag 20 februari, van 19.00 tot 22.00 uur in het Centrum, bij het SpuiLAB210, Spuiboulevard 210

Aanmelden
Aanmelden voor één van de bijeenkomsten kan door een e-mail te sturen naar: opgaven.gemeente.dordrecht@dordrecht.nl