DORDRECHT - Vandaag hebben Waterschap Hollandse Delta en gemeente Dordrecht een handtekening onder een strategisch samenwerkingsagenda gezet. Daarmee gaan we een vervolg geven aan onze langdurend samenwerking. De komende jaren werken wij samen aan ambities, plannen en projecten op het gebied van waterkwaliteit, waterveiligheid en wateroverlast.

Dordrecht en het water

Dordrecht is een eiland. Water vormt al sinds het ontstaan van de stad in allerlei opzichten een gegeven. Het speelt een belangrijke rol in onze leefomgeving. Water draagt bij aan een groen en gezond leefklimaat en aan de bestrijding van hitte en droogte. Groen en water zorgen ervoor dat verschillende dieren en planten op het Eiland van Dordrecht kunnen leven. Voor Dordrecht vormt water daarnaast een bijzondere uitdaging. De stad kan met hoogwater en overstroming te maken krijgen.

Samenwerken voor goede waterkwaliteit en waterveiligheid

Waterschap Hollandse Delta en Dordrecht hebben dezelfde doelen op het gebied van water, klimaat, duurzaamheid en gezonde leefomgeving. Er staan belangrijke opgaven te wachten. Dit maakt het nodig dat de partijen blijvend samenwerken aan projecten. En bijdragen aan elkaars taken en opgaven. Zo zorgen we ervoor dat de waterveiligheid van onze stad in orde is. En dat de leefomgeving op het Eiland van Dordrecht ook verbetert.

Robuust, duurzaam en klimaatbestendig

Droogte, hitte, extreme regenval, de overgang naar duurzame energie en meer. Dit zijn allemaal uitdagingen. Het doel van het waterschap en Dordrecht is om samen te werken aan een robuust, duurzaam en klimaatbestending watersysteem. Ook om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Vandaag hebben wethouder Rik van der Linden en dijkgraaf Jan Bonjer van het waterschap een handtekening onder de samenwerkingsagenda 2023-2027 gezet. Hierin staat uitgelegd hoe we doelen willen halen.

Waterkraan

Een voorbeeld van deze samenwerking is de Waterkraan. Dit is een grote duiker in de Zeedijk, die ervoor zorgt dat schoon water uit de Nieuwe Dordtse Biesbosch verschillende Dordtse wijken in kan stromen. Dat leidt tot een betere waterkwaliteit in sloten en vijvers. Tegelijk kan bij hevige regenval het water uit de wijken sneller wegstromen naar de polder. De komende tijd gaan we met extra maatregelen het schone verse water nog beter verspreiden over het zuidelijk deel van de stad.