DORDRECHT - Afgelopen vrijdag is de gemeente begonnen met het vervangen van de veeroosters in het Dubbelmondepark. Men doet dit omdat we het begrazingsgebied van de Schotse hooglanders uitbreiden. Door de dieren meer ruimte te geven, kunnen lage planten zich beter ontwikkelen. Er ontstaat zo meer variatie in de bodembegroeiing. En dat trekt weer meer gevarieerde insecten aan, die op hun beurt het voedsel vormen voor vogels en zoogdieren.


De plant- en diersoorten die men meer wil aantrekken in het Dubbelmondepark noemen we ‘icoonsoorten'. Het gaat om inheemse soorten, zoals de weidehommel, de argusvlinder en de glassnijder (soort libel). Bij zoogdieren gaat het om de rosse vleermuis en de egel. Bij vogels gaat het om de huismus, de merel, de nachtegaal en de boomklever.

Voor de uitbreiding van het begrazingsgebied plaatst men 800 meter afrastering. Er wordt een veerooster verplaatst, en er komt een veerooster bij. Later dit jaar volgen er nog meer maatregelen om de biodiversiteit in het park te vergroten, zoals het plaatsen van nestkasten, marterkasten en egelverblijfplaatsen. Er komen ook nog informatieborden.

De gemeente kan deze maatregelen nemen met een bijdrage vanuit de Waterdriehoek. Het betreft een subsidie van de provincie Zuid-Holland voor maatregelen die de biodiversiteit bevorderen.

Wil je meer weten over het werken aan meer natuur in de stad? Of wil je zelf tips over wat jij kunt doen? Kijk op www.groenblauwdordrecht.nl.