DORDRECHT - De Sociale Dienst Drechtsteden is begonnen met het uitkeren van de energietoeslag van 2023. Dit is gebeurd op verzoek van de gemeente Dordrecht. Deze keer wordt een bedrag van 410 euro uitgekeerd, nadat in de zomer een bedrag van 400 euro was overgemaakt. De gemeente geeft aan dat er in 2024 nogmaals een bedrag van naar verwachting 410 euro zal worden overgemaakt.


Automatische overboeking

De energietoeslag is een bedrag dat afkomstig is van het Rijk om mensen met een laag inkomen te helpen de energierekening te betalen. Als de gemeente bekend is met de status van die inwoners, zullen deze mensen met een laag inkomen, als eerste het bedrag op de bankrekening overgemaakt krijgen. Hierbij valt te denken aan mensen met een bijstandsuitkering.

Inwoners die vorig jaar een energietoeslag hebben ontvangen en nog steeds aan de voorwaarde voldoen, ontvangen de energietoeslag ook automatisch. De Sociale Dienst Drechtsteden stuurt - of heeft dit ondertussen reeds gedaan - aan alle inwoners die het geld automatisch ontvangen.

Voor het eerst toeslag

Voor de inwoners waarvan het inkomen het afgelopen jaar minder is geworden, hebben mogelijk ook recht op de energietoeslag. Als men een inkomen heeft dat lager is dan 120 procent van het wettelijk sociaal minimum en weinig spaargeld heeft, kan men een aanvraag doen voor een energietoeslag.

Vooraf is het handig om de informatie over het sociaal minimum op www.dordrecht.nl/laaginkomen door te nemen. Inwoners die voor het eerst recht hebben op de energietoeslag , kunnen deze in december aanvragen. Hoe de aanvraag gaat verlopen en vanaf wanneer, zal de gemeente uitleggen op de site van gemeente en op de sociale media (Facebook en X) en op de gemeentepagina in Dordt Centraal.

Hoge prijzen gas en elektriciteit

De prijzen van gas en elektriciteit zijn sterk omhoog gegaan, nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Door de verhogingen zijn sommige mensen financieel in de problemen gekomen. Daarom kwam het kabinet met het besluit om mensen te helpen met extra geld. Dit is de energietoeslag. Het geld wordt verdeeld over alle gemeenten, die ervoor zorgen dat het geld bij de inwoners terecht komt met een laag salaris of een lage uitkering.

In 2022 heeft het kabinet besloten om door te gaan met de energietoeslag. De Eerste Kamer heeft de wet die hiervoor nodig was, begin oktober goedgekeurd. Meer informatie is te vinden op de site van de Sociale Dienst Drechtsteden.