DORDRECHT - De basisscholen en kinderopvang zijn weer volledig open. Kinderen kunnen weer gewoon naar school en/of de opvang (dagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang). Scholen en opvang bieden op werkdagen overdag geen noodopvang meer aan.

Noodopvang is 's avonds, 's nachts en in het weekend alleen beschikbaar voor kinderen van wie één of beide ouder(s) in de zorg werken. Dat geldt voor personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg, ambulancezorg en ondersteunend personeel, zoals schoonmaak in zieken- en verpleeghuizen en voor militaire artsen en geneeskundigen. Deze vorm van noodopvang is in ieder geval tot 1 juli beschikbaar.

Opvang overdag nodig?
Heeft u behoefte aan (extra) opvang op werkdagen overdag? Neemt u dan contact op met uw kinderopvangorganisatie of gastouder. U kunt afspraken maken over uitbreiden van het contract met extra opvanguren.

Gaat uw kind nog niet naar de kinderopvang? Benadert u dan zelf een opvangorganisatie. Er zijn verschillende kinderopvangorganisaties in Dordrecht die (nood)opvang bieden. Bekijk hiervoor de lijst van organisaties voor noodkinderopvang.

Vragen
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via:
  • het webformulier Vragen over noodkinderopvang tijdens coronacrisis
  • telefoonnummer 14 078