DORDRECHT - In de regio Drechtsteden moeten vóór 2030 minimaal 12.000 woningen aardgasvrij zijn en aangesloten zijn op een warmtenet. Ook gaat men onderzoeken op welke plekken in de regio duurzame energie opgewekt kan worden. Deze ambities staan in de concept-Regionale Energiestrategie (RES) van de Drechtsteden.


De concept-RES is opgesteld door de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, de Waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland én de provincie Zuid-Holland. Dit is gebeurd samen met partners van het Energieakkoord Drechtsteden. Het document laat zien hoe de Energieregio Drechtsteden kan bijdragen aan de afspraken in het nationale Klimaatakkoord.

Breed draagvlak

Voor alle betrokken partijen is het belangrijk dat veel mensen zich kunnen vinden in de aanpak. Het moet helder zijn wat er wel en niet kan. Bijvoorbeeld als het gaat om de leefbaarheid en de kwaliteit van het landschap. Ook kijken we naar kansen voor de werkgelegenheid.

Wethouder Rik van der Linden:

"We pakken het proces zorgvuldig aan. Welke duurzame energiebronnen kunnen we benutten in onze stad en regio? Hoeveel duurzame energie wekken we in 2030 op? Maar ook het vinden van een goede balans tussen de lusten en lasten is belangrijk. Hoe houden we het bijvoorbeeld betaalbaar voor iedereen?"

De energietransitie biedt ook zeker kansen. Van der Linden:

"Denk aan een gezondere leefomgeving, nieuwe werkgelegenheid en comfortabelere huizen voor onze inwoners. We werken aan een nuchter en realistisch energieplan. Een plan waarin we weloverwogen keuzes maken die kunnen rekenen op draagvlak. En een plan dat rekening houdt met de unieke kenmerken van de regio."

Zuinig op het landschap

Onze regio is bijvoorbeeld omgeven door prachtige natuurgebieden. De Biesbosch, het Groene Hart, de Alblasserwaard en de Hoeksche Waard zijn plekken waar mensen graag recreëren en van de rust genieten.

Van der Linden:

"Dit zijn open landschappen waar we zuinig op zijn en die we graag zo willen houden. Daarom hebben we als eerste onderzocht en berekend hoeveel duurzame elektriciteit we kunnen opwekken met zonnepanelen op daken van grote gebouwen. En met zonneweides op plekken die we niet goed op een andere manier kunnen benutten, zoals bermen langs snelwegen of oude stortplaatsen."

Warmtenetten

Wat betreft het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen, is onze regio landelijk koploper op het gebied van duurzame warmtenetten. Het bestaande warmtenet van Dordrecht zorgt er inmiddels al voor dat duizenden Dordtenaren er warmpjes bijzitten. Van der Linden:

"Dordrecht ondersteunt de verdere uitbreiding van het warmtenet. Eind dit jaar zijn omgerekend al 6000 woningen aangesloten. Die zijn dus al aardgasvrij."

Ook in Sliedrecht en Papendrecht is inmiddels gestart met de aanleg van een warmtenet. Er worden verschillende warmtebronnen ingezet. In Dordrecht wordt het warmtenet voorlopig gevoed met warmte die overblijft na verbranding van afval. In andere Drechtstedengemeenten is dat een mix van restwarmte, warmte uit de aarde (geothermie) en warmte uit water (aquathermie).

Zon-offensief in Dordrecht

In Dordrecht gebeurt behalve de uitbreiding van het warmtenet nog veel meer. Zo is afgelopen voorjaar zonnepark Crayestein opgeleverd. En eerder is al zonnepark Transberg in gebruik genomen. Beide zonneparken liggen op oude stortplaatsen. En een derde zonnepark is in voorbereiding, zonnepark Amstelwijck.

Van der Linden:

"Vanuit de opgave Duurzame Stad zijn we een zon-offensief gestart. Dit richt zich op zon op dak en waar mogelijk in restruimtes, zoals bermen langs snelwegen. Op dit moment kunnen woningeigenaren meedoen met de groepsaankoop-actie zonnepanelen van het Regionaal Energieloket. En we starten binnenkort met een volgende ronde voor zon op bedrijfsdaken. Daarnaast hebben we op windpark Kilwind al 4 windmolens staan. En er is een vijfde (en laatste) windmolen in voorbereiding. Dordrecht draagt al met al dus stevig bij aan het realiseren van het bod in de concept-RES."

Stap voor stap

Zo werken de Drechtstedengemeenten, samen met de inwoners en ondernemers, aan een haalbaar, betaalbaar en praktisch energieplan. Van der Linden:

"Dat plan hoeft niet morgen af. Het plan dat er nu ligt, is een concept. Daarover gaan we in gesprek met de stad. De gemeenteraad neemt er uiteindelijk een besluit over. We gaan dus stap voor stap verder om ons steentje bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. En daarmee aan de toekomst van onze stad en inwoners."