DORDRECHT - Op 19 mei 2020 is de ontwikkeling van de Middenzone op het Gezondheidspark gegund aan Ballast Nedam. Het plan van Ballast Nedam voldoet aan de kaders en uitgangspunten die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Voor de toekomstige parkeertarieven is de afgelopen weken de nodige aandacht geweest. Daarom licht de gemeente de situatie in dit bericht verder toe.


"De parkeertarieven worden straks hoger dan nu. We snappen heel goed dat dit vervelend is voor medewerkers van het ziekenhuis, net als voor bezoekers en sporters. Het is al jaren de bedoeling om te bouwen op het terrein tussen ziekenhuis en Sportboulevard. Hierover zijn we al lange tijd in overleg met verschillende partijen, waaronder het ziekenhuis. Dit wordt nu concreet; het Gezondheidspark wordt ontwikkeld tot een prachtig woon-, werk- en sportgebied.

Gevolgen voor parkeren
Dat die gebiedsontwikkeling ook gevolgen heeft voor parkeren en parkeertarieven is voor alle partijen altijd duidelijk geweest. Het huidige parkeerterrein is tijdelijk. Bezoekers en medewerkers kunnen straks parkeren in de parkeergarage bij de Sportboulevard. Die wordt daarvoor flink uitgebreid.

Het bouwen en beheren van zo'n parkeergarage is kostbaar. Daarom wordt het tarief straks hoger dan op het parkeerterrein. Een parkeergarage biedt natuurlijk een betere kwaliteit dan het terrein zoals het nu is. De gemeente is straks overigens niet de eigenaar en exploitant van deze vernieuwde garage.

Gereduceerd tarief
Medewerkers van het ziekenhuis betalen nu een sterk gereduceerd tarief. Dat is een regeling die de gemeente geld kost. In de toekomst betalen medewerkers meer, net als andere parkeerders. Maar zij betalen nog altijd een lagere tarief dan het marktconforme tarief. Dit heeft de gemeente vooraf vastgelegd in de kaders voor de gebiedsontwikkeling. Daar kiezen wij voor vanwege het grote belang van het ziekenhuis voor de stad en regio.

Burgemeester en wethouders beseffen dat de tariefsverhoging voor medewerkers geen leuke boodschap is. Maar het is niet ongebruikelijk dat medewerkers voor een parkeerplaats bij hun werk betalen. Het is aan de werkgever en werknemers om hiervoor afspraken te maken. Dat gaat om afspraken over parkeren en parkeerkosten, maar ook over andere vormen van vervoer.

Bezoek
Voor bezoek aan het gebied houden we vast aan de lijn dat de parkeerprijzen beperkt stijgen. Het dagtarief gaat omlaag. Voor topsporters en kaderleden van verenigingen zijn extra regelingen.

Toelichting
In een brief aan de gemeenteraad (pdf) geeft het college uitgebreider toelichting op deze situatie. De raadscommissie spreekt hier in de vergadering van 8 juli over."