DORDRECHT - Maandag 4 april starten werkzaamheden aan de Noorderbrug. Daardoor is het tijdelijk niet mogelijk om vanaf de Noordendijk richting de binnenstad te rijden en andersom. Er geldt een omleidingsroute voor auto's, fietsers en vrachtwagens.


Op de Noorderbrug liggen kapotte klinkers. De aannemer vervangt deze. We maken meteen van de gelegenheid gebruik om met een paar aanpassingen de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo komt er een verhoging bij de kruising met de Veststraat en de Noorderbrug/Torenstraat. Hierdoor ontstaan er 3 drempels. Door de bocht te verleggen, maken we de stoep breder en de rijbaan smaller. De middengeleider en de middenmarkering op de Noorderbrug gaan weg. Twee plantenbakken op de stoep bij de Torenstraat voorkomen dat verkeer de bocht kan afsnijden. Door de drempel ligt de stoep net zo hoog als de weg.

Omleiding

De omleiding voor fietsers, auto's en vrachtwagens staat aangegeven met borden. Meer informatie over de omleidingen is ook te vinden op dordrechtonderweg.nl/noorderbrug