DORDRECHT - De opruimdagen zijn een groot succes. Daarom gaan we er samen met HVC na de zomervakantie mee door. Op 1 september is de eerste opruimdag.

Er komen nieuwe opruimdagen in 8 wijken. Mensen hebben ons gevraagd om ook in hun wijk een opruimdag te houden. Daar hebben we naar geluisterd.

De opzet van de opruimdagen verandert niet. In de wijk komt een kleine milieustraat te staan met containers voor het gratis inleveren van: grof afval, papier, plastic en groente, fruit- en tuinafval (gft). Ook kunt u oude elektrische apparaten aanbieden. Chemisch afval zoals lege verfblikken is niet welkom. Wie vragen heeft, kan die stellen aan de afvalcoaches. 'Geef het Dordt' pakt spullen aan die nog goed zijn. Ook zijn de wijkmanagers op bepaalde tijden aanwezig.

Uurtje langer
U krijgt iets langer de tijd om uw afval te brengen. De nieuwe opruimdagen duren van 9.30 tot 17.00 uur. Voor de zomer is bij een aantal opruimdagen de openingstijd verlengd tot in de avonduren. Daarvan hebben echter maar weinig mensen gebruik gemaakt.

Wijken
De opruimdagen zijn er in 8 wijken. Dit zijn die wijken en locaties:


1 september – Weeshuisplein (Noordflank)
8 september – Adelaarstraat (Vogelbuurt)
15 september – Tollensstraat (Oud Krispijn)
22 september – Kromhout (Centrum)
29 september – Thorbeckeweg hoek Nolensweg (Crabbehof)
6 oktober – Waldeck Pyrmontweg (Nieuw Krispijn)
13 oktober - Krommedijk (Reeland)
20 oktober – Witte de Withstraat (Wielwijk)

Kijk voor meer informatie op www.dordrecht.nl/schonestad.