DORDRECHT - Burgemeester en wethouder willen plaats bieden aan een Asielzoekerscentrum op een bedrijventerrein. Waar dat wordt, is nog niet duidelijk. Er zijn nog onderzoeken aan de gang. Vóór de raadsvergadering van 7 februari wordt definitieve locatie bekend.

Het college wil ten minste zoveel asielzoekers opvangen als zijn taak is op basis van de nieuwe wet. Onder voorwaarden is Dordrecht bereid meer asielzoekers op te vangen.

Nederland heeft te maken met een grote toestroom van asielzoekers. Er is een groot tekort aan opvangplaatsen. De situatie in Ter Apel is onhoudbaar. Het Rijk heeft een dringend beroep gedaan op de Veiligheidsregio's en de gemeenten. Zij zijn gevraagd om extra opvangcapaciteit beschikbaar te stellen. Per 1 februari gaat waarschijnlijk een wet in waarin het als plicht staat.

500 plekken

Dordrecht neemt nu verantwoordelijkheid door ruimte beschikbaar te stellen voor een AZC met circa 500 plekken. De gemeente houdt zich aan de eerder afgesproken afspraken om woningen te bieden aan statushouders. We zien echter weinig mogelijkheden daar nog meer aan te doen. De druk op de sociale huursector en de wachttijden voor andere woningzoekenden zijn (te) groot. .

Daarom willen we met de regio praten over de opgave voor opvang en huisvesting. Dan wordt duidelijk wie welke bijdrage kan leveren.

Voorwaarden

Het college verbindt een aantal voorwaarden aan zo'n groter AZC. Het zijn voorwaarden die voor zowel de asielzoekers als de omgeving van belang zijn. Dat zijn een goede bereikbaarheid en aandacht voor duurzaamheid. Ook zouden asielzoekers meer mogelijkheden moeten krijgen om betaald werk te doen.

Oekraïners

Voor het kiezen van een definitieve plek wil het college eerst zekerheid over de verhuizing van Oekraïners van kantorencomplex CrownPoint naar het Stadskantoor. Als die verhuizing niet doorgaat, moet de gemeente eerst op zoek naar vervangende opvangplaatsen.