DORDRECHT - Dordrecht heeft per 1 januari 24 handhavers in dienst genomen. Zo hopen we het verloop onder handhavers tegen te gaan. Er hebben 85% van de mensen het aanbod voor een vast dienstverband geaccepteerd.

Aanspreekpunt

De handhavers zijn samen met de politie en de wijkmanagers de ogen en oren in de wijk. Zij zijn het aanspreekpunt voor onze inwoners. Ze kunnen hun delen zorgen, problemen melden en vragen stellen. Dat wordt ook makkelijker als handhavers bekend zijn met én in de wijk. Ze zijn daardoor vaak makkelijker aanspreekbaar. Op dit moment werkt een team van zo'n 50 handhavers binnen de gemeente. Als na een jaar blijkt dat mensen geschikt zijn, ontvangen zij een aanbod om in dienst te treden.

Verantwoordelijkheden

We willen graag mensen binden aan onze stad. Daarom zijn we blij te zien dat zoveel mensen kiezen voor de gemeente. Dat brengt ook andere verantwoordelijkheden met zich mee, zoals personeelszorg. Ook de interne organisatie moet ingericht zijn om deze uitbreiding van mensen goed te begeleiden.

Uitbreiding handhavers

We werken aan een voorstel voor uitbreiding van het aantal handhavers. Dit zal in de tweede helft van 2023 af zijn.