PAPENDRECHT - Ondertussen zijn een aantal gemeenten bezig met de uitbetaling van de energietoeslag, maar er zijn ook inwoners van gemeenten die nog niets hebben ontvangen. In de gemeente Papendrecht zal in december een bedrag van 400 euro van de energietoeslag 2023 worden uitbetaald. Voor de zomer is als nabetaling van de energietoeslag 2022 een bedrag van 400 euro uitgekeerd.


De opzet is dat in het voorjaar van 2024 nog een uitbetaling zal volgen. De hoogte van dit laatste bedrag is afhankelijk van de uitkering van het Rijk aan de gemeente Papendrecht. Tevens hangt het samen met het aantal aanvragen voor de energietoeslag. De verwachting is dat het bedrag tussen de 250 en 500 euro zal liggen.


Automatische betaling

De inwoners van Papendrecht die bekend zijn bij de gemeente dat ze een laag inkomen en een laag vermogen hebben, krijgen de bedragen automatisch gestort. De gemeente heeft aangegeven dat de grens van een laag inkomen lager is dan 120 procent van het wettelijk sociaal minimum (WSM).


Hierbij gaat het onder meer om de huishoudens die in 2022 de eenmalige energietoeslag hebben aangevraagd. Dit heet de 'ambtshalve' betaling. De regeling van de energietoeslag wordt namens de gemeente Papendrecht uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden.


Inwoners die niet in aanmerking komen voor de ambtshalve betaling van de energietoeslag 2023, kunnen een aanvraag op een later tijdstip indienen. De Sociale Dienst Drechtsteden heeft op haar site een digitaal aanvraagformulier geplaatst. Mocht het mogelijk zijn dat men in aanmerking komt voor een aanvraag, wordt dit door de gemeente gecommuniceerd.


Wet Energietoeslag 2023

Het kabinet heeft in 2022 besloten om in 2023 door te gaan met de energietoeslag. Het wachten was op de goedkeuring door de Eerste Kamer, die plaatsvond begin oktober. Daardoor kon het kabinet geld ter beschikking stellen voor de energietoeslag.

Het geld wordt door de gemeente uitgekeerd aan de inwoners die hiervoor in aanmerking komen. Het extra geld is bedoeld voor de huishoudens met een laag inkomen of vermogen.


Meer en brede ondersteuning

De gemeente Papendrecht heeft besloten om niet alleen te helpen bij de hoge kosten van het bestaan via de energietoeslag. Inwoners die toch in de problemen zijn geraakt door (energie) kosten, kunnen daarvoor hulp bij de gemeente inroepen.


Hiervoor kan men advies op maat krijgen via de site van Geldfit. Op de site staat een anonieme Geldfit-test. Tevens kan men ook altijd advies vragen bij Sterk Papendrecht, Veerweg 127. Daarnaast zijn in vele wijken en buurten medewerkers onder de naam Sterk in de Wijk aanwezig. Deze medewerkers zijn in ieder geval elke dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek te vinden.


Tenslotte kan men een overzicht van alle hulp raadplegen op de themapagina Hulp bij inkomen.