DORDRECHT - VVD, GroenLinks, ChristenUnie/SGP en CDA. Deze vier partijen gaan in gesprek om een nieuw college te vormen. Dat volgt uit het advies van informateur Pauline Bouvy-Koene. De partijen willen een akkoord op hoofdlijnen maken. Dat betekent dat ze alleen de belangrijkste punten vastleggen.


De informateur heeft gesproken met alle partijen uit de nieuwe raad. Op basis van die gesprekken heeft zij een advies gemaakt. Daarin staat ook dat het college zo veel mogelijk met de raad moet samenwerken.

Afspraken

De vier partijen gaan nu afspraken maken over de ontwikkeling van de stad en wat zij de komende vier jaar willen bereiken. Dat gaat bijvoorbeeld over bouwen en wonen, energie, groen, bereikbaarheid, armoede, onderwijs en sport. Dat schrijven ze op in een coalitieakkoord. Ook bespreken ze hoe het nieuwe college eruit komt te zien.

Formateurs

Pauline Bouvy-Koene is gevraagd op de formatie te begeleiden. Dat gaat ze samen doen met Cees van Eijk. Cees van Eijk is momenteel wethouder in Amersfoort en was eerder wethouder in Utrecht.