DORDRECHT - Dordrecht wil ook op de werkvloer iedereen mee laten doen. Op woensdag 8 juli 2020 tekende de gemeente om die reden het Charter Diversiteit.


Dordrecht is de 26e gemeente die tekende. Het Charter Diversiteit is een initiatief van Diversiteit in Bedrijf. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle mensen kunnen meedoen op de werkvloer. Daarbij maken we geen onderscheid in achtergrond, leeftijd, ras en het geslacht van mensen.

Breed netwerk

De organisaties die het Charter hebben ondertekend, krijgen toegang tot een breed netwerk van 205 ondertekenaars. Ook krijgen zij praktisch advies bij de aanpak van hun diversiteitsbeleid en kennis en informatie. Meer informatie staat op: www.diversiteitinbedrijf.nl

Behalve de gemeente hebben ook andere organisaties in Dordrecht het stuk ondertekend. Het zijn de Amega Groep, Contour de Twern, MEE Drechtsteden, Trivire en het da Vinci College.

Respect voor elkaar

De wethouders Piet Sleeking (Personeel en Organisatie) en Peter Heijkoop (Zorg en Welzijn) ondertekenden namens de gemeente. Zij hopen dat de organisaties in Dordt samen leren en kennis uitwisselen rondom het onderwerp. Belangrijk daarin is volgens hen vooral om met respect voor elkaar het gesprek aan te gaan over mogelijk ervaren dilemma's. 'Alleen kun je het probleem niet oplossen. We hebben iedereen daarin nodig. Van opvoeders, tot werkende partners, tot vrijwilligersorganisaties, onderwijsinstellingen en werkgevers.'