DORDRECHT - Dordrecht is uitgekozen om mee te doen aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

Het kabinet wil met dit programma de opstapeling van problemen in wijken aanpakken. Het gaat om problemen rond onderwijs, armoede, gezondheid, werk, wonen en veiligheid. Het kabinet wil dat samen doen met bewoners en partners in de stad.

Het kabinet investeert 600 miljoen in betere huizen en 82 miljoen in het voorkomen van jeugdcriminaliteit. Voor de aanpak van armoede en schulden trekt het Rijk 20 miljoen uit. Verder is er geld voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het sterker maken van scholen met veel leerachterstanden. Negentien gemeenten zijn uitgekozen om mee te doen aan het programma. Dordrecht doet mee met het gebied Dordrecht-West.

Grote wens

Burgemeester Wouter Kolff vindt het enorm belangrijk dat Dordrecht is geselecteerd: 'Meedoen aan dit programma was een grote wens. Het gaat op veel punten steeds beter met Dordrecht. In een aantal wijken moeten we echter gericht met elkaar aan de slag om dingen te verbeteren. Het is niet te accepteren dat de plek waar binnen onze stad je wieg staat, bepaalt welke toekomst je hebt. Met deze aanpak gaan we daar met hulp van het kabinet en andere partners wat aan doen.'

De komende maanden geeft Dordrecht samen met lokale partners en in afstemming met het Rijk een invulling aan ons Nationaal Programma Dordt-West.

Lees voor achtergrondinformatie het volledige persbericht.