DORDRECHT - Dordrecht biedt van half juli tot uiterlijk 1 oktober crisisnoodopvang voor ongeveer 170 asielzoekers. Hiervoor gebruiken we de voormalige nachtopvang van het Leger des Heils aan de Marconiweg.

Crisisnoodopvang houdt in dat we onderdak, eten en veiligheid bieden. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden van dagbesteding. Kinderen hebben andere voorzieningen nodig dan wat oudere mensen. Op dit moment weten we nog niet hoe de groep asielzoekers is samengesteld.

Bedrijventerrein

De komende periode maken we het pand geschikt voor de tijdelijke noodopvang. Omdat het gebouw al eerder is gebruikt voor opvang, hoeft er niet veel te gebeuren. De locatie aan de Marconiweg is op bedrijventerrein Louterbloemen, de Westelijke Dordtse Oever. De bedrijven in de buurt zijn op de hoogte.

Hulp

Het Rijk heeft een dringende oproep gedaan om tijdelijke hulp te bieden bij de opvang van asielzoekers. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan de toestroom op dit moment niet aan. Daardoor zijn er vaak geen slaapplaatsen meer voor asielzoekers. In het hele land wordt gewerkt aan hulp.

Met deze crisisnoodopvang dragen we in Dordrecht bij om de ergste nood in Ter Apel te verlichten.