DORDRECHT - Wie wordt de nieuwe stadsdichter van Dordrecht? Aanmelden kan nog tot aan de landelijke gedichtendag op 30 januari.

Bent u of kent u een dichter? Woont u in Dordrecht en voelt u zich verbonden met de stad? Hebt u ervaring als dichter? En kunt u gedichten voordragen bij Dordtse evenementen? Meld u zichzelf aan of nomineer een ander.

Stadsdichter
Als Dordtse stadsdichter bent u ambassadeur van de stad. U verwoordt gevoelens en gebeurtenissen van Dordrecht in gedichten. Per jaar levert u minstens 8 Dordtse gedichten aan. Die gedichten draagt u voor bij officiële gebeurtenissen in de gemeente. U bent zichtbaar en hoorbaar aanwezig in de stad en u publiceert gedichten in verschillende media.

Aanstelling
Stadsdichter wordt u voor een periode van 2 jaar. U krijgt daarvoor een vergoeding van 5.000 euro per jaar. Plus een budget van 2.000 euro om activiteiten te organiseren of om een dichtbundel uit te geven aan het eind van het stadsdichterschap.

Aanmelden
U meldt zich aan met een heldere motivatie, cv en geschreven werk (minimaal drie zelfgeschreven gedichten). Mail uw aanmelding voor 30 januari 2020 naar cultuurbeleid@dordrecht.nl.

Wilt u iemand nomineren? Motiveer dan waarom deze persoon de nieuwe stadsdichter van Dordrecht zou moeten worden. Uw motivatie mailt u voor 30 januari 2020 cultuurbeleid@dordrecht.nl.

Heeft u vragen over het stadsdichterschap? Mail naar cultuurbeleid@dordrecht.nl.

Verkiezing
We vragen de genomineerden of zij de taak van stadsdichter ambiëren. En of zij eigen geschreven werk en hun cv willen opsturen. Uit alle aanmeldingen en nominaties kiest een onafhankelijke jury 3 kandidaten uit. Op de verkiezingsavond in april dragen zij een zelfgeschreven gedicht voor over 800 jaar stad. De jury beslist dan wie zich de komende twee jaar Stadsdichter van Dordrecht mag noemen.