DORDRECHT - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete van 750.000 euro opgelegd aan Chemours Netherlands BV in Dordrecht. Het OM verwijt het bedrijf te veel aan gefluoreerde broeikasgassen op de Europese markt te hebben gebracht.

Overschrijdingen toegewezen quota

De Europese verordening, die gaat over gefluoreerde broeikasgassen, de zogenaamde F-gassenverordening, begrenst het op de markt brengen van deze gassen via het toewijzen van quota. Met de regelgeving wil de Europese Unie (EU) klimaatverandering tegengaan. De gefluoreerde broeikasgassen hebben namelijk effect op de opwarming van de aarde.

Chemours Netherlands BV is de enige vertegenwoordiger van Chemours International Operations Sarl in de EU. Dit betekent dat Chemours Netherlands BV moet toezien op de naleving van de F-gassenverordening door Chemours International Operations Sarl. Chemours Netherlands BV en Chemours International Operations Sarl hebben de toegewezen quota respectievelijk in 2019 en in 2018, 2019 en 2020 overschreden en in totaal 175.881 ton CO2-equivalent meer op de markt gebracht dan toegestaan.

Eerdere bestuurlijke interventies

De quota-overschrijdingen waren voor de Inspectiedienst Leefomgeving Transport (ILT) aanleiding om twee lasten onder dwangsom aan Chemours Netherlands BV op te leggen: één voor het overschrijden van het eigen quotum en één voor het niet toezien op het driemaal overschrijden van de quota door Chemours International Operation Sarl. Met deze lasten beoogt de ILT toekomstige overschrijdingen tegen te gaan.

De Europese Commissie heeft daarnaast strafkortingen toegepast op de voor 2021 afgegeven quota aan beide onderdelen van het Chemours-concern. In 2021 hebben er geen nieuwe overschrijdingen plaatsgevonden.

Meer informatie over gefluoreerde broeikasgassen is hier te vinden.