DORDRECHT - Een chemisch bedrijf uit Dordrecht is aansprakelijk voor de schade die oud-werknemers in de fabriek hebben geleden doordat zij tijdens het werk zijn blootgesteld aan een gevaarlijke hoeveelheid DMAc.

Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam in een tussenvonnis besloten. De rechter deed vandaag uitspraak in vijftien zaken van oud-werknemers tegen het bedrijf dat tussen 1964 en 2004 in Dordrecht lyrca produceerde. Bij het maken van lycra gebruikte het bedrijf onder meer DMAc als oplosmiddel.

Onvoldoende bescherming

De kantonrechter stelt vast dat het bedrijf veel heeft gedaan om haar werknemers te beschermen tegen blootstelling aan DMAc. Op twee punten heeft het bedrijf onvoldoende gedaan om haar werknemers tegen blootstelling te beschermen. De werkgever heeft onvoldoende gedaan om de hoeveelheid DMAc in de lucht te beperken en had huidcontact met de lycragarens moeten voorkomen omdat daarin nog DMAc aanwezig was. Het bedrijf had haar werknemers ook beter moeten informeren over de gevaren van DMAc.

Schade wordt nog vastgesteld

De kantonrechter heeft nog geen uitspraak gedaan over de schade die de werknemers stellen te hebben geleden doordat zij zijn blootgesteld aan DMAc. Partijen mogen tegen dit tussenvonnis in hoger beroep.